Tòa án có quyền xét xử vắng mặt bị cáo trong một số trường hợp luật định.

Hỏi:Tòa án có quyền xét xử vắng mặt bị cáo trong một số trường hợp luật định.

Đáp: Nhận định này đúng, vì: Căn cứ K2 Đ187 BLTTHS thì TA có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong trường hợp:
+ Bị cao trốn tránh và việc truy nã không có kết quả
+ Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa
+ Nếu sự vắng mặt của bị cáo không trở ngại việc xét xử và họ đã được giao giấy triệu tập hợp lệ

error: Content is protected !!