Thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài hiện nay?

Hỏi: Thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài hiện nay?

Đáp: Khi tiến hành giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt nam xuất hiện rất nhiều khó khăn trong thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động ủy thác tư pháp trong một số công việc như ghi lời khai, tống đạt giấy tờ, thu nhập chứng cứ, xác minh địa chỉ, trung cầu giám định.
Đối với các vụ án hôn nhân gia đình, bị đơn thường là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân nước ngoài, hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đang định cư ở nước ngoài. Việc ủy thác tư pháp để ghi lời khai của những người đang ở nước ngoài mà Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp thì hầu như không có kết quả.
Mặt khác, còn chưa kể đến các đương sự cố tình kéo dài thời gian giải quyết các vụ án thậm chí cố tình làm cho vụ án không thể giải quyết được.
Trong những năm gần đây, số vụ ly hon ngày càng tăng, thủ tục giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài còn nhiều vướng mắc. Do vậy, trong tương lai Tòa án cần có những văn bản hướng dẫn để giải quyết những trường hợp trên, để đảm bảo hoạt động tố tụng được giải quyết thống nhất trong từng vụ việc.

error: Content is protected !!