Thực hiện pháp luật là gì?

HỎI: Thực hiện pháp luật là gì?

ĐÁP: Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích nhằm hiện thực hoá các quy định của pháp luật, làm cho chúng đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật.

error: Content is protected !!