“Thực chất nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là nhiệm vụ của Công an xã. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, nếu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực, việc tham gia phối hợp, hỗ trợ của lực lượng này có chồng lấn, làm thay nhiệm vụ của lực lượng Công an xã không? “

Hỏi: Thực chất nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là nhiệm vụ của Công an xã. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, nếu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực, việc tham gia phối hợp, hỗ trợ của lực lượng này có chồng lấn, làm thay nhiệm vụ của lực lượng Công an xã không?

Đáp: Dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở điều chỉnh theo hướng thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ thành nhiệm vụ chung của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và thể hiện rõ tính chất là lực lượng tham gia hỗ trợ, không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường, thị trấn và chính quyền cơ sở.
Theo đó, dự thảo Luật quy định lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ sau đây: Thu thập, tổng hợp về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách; tham gia phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện quy định về phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tham gia thực hiện quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn; tham gia vận động, thuyết phục, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật đã bị xử lý trở về sinh sống tại cộng đồng; bắt người phạm tội quả tang, người bị truy nã, người trốn thi hành án phạt tù; tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và các nhiệm vụ khác về bảo vệ an ninh, trật tự.

error: Content is protected !!