Thói quen trong hoạt động thương mại là gì?

Hỏi: Thói quen trong hoạt động thương mại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 3, luật thương mại 2005 , quy định về các từ ngữ như sau:
Thói quen trong hoạt động thương mại là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng
được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên,
được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các
bên trong hợp đồng thương mại.

error: Content is protected !!