Thời hạn kháng cáo trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

Hỏi: Thời hạn kháng cáo trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định pháp luật, các chủ thể có quyền kháng cáo đối với bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Đối với các kháng cáo quá hạn, nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo thì vẫn được chấp nhận.

error: Content is protected !!