Theo quy định Luật Biên giới quốc gia 2003 của Việt Nam, Công an nhân dân là lực lượng nồng cốt, chuyên trách, phối hợp với các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệc biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Hỏi: Theo quy định Luật Biên giới quốgiia 2003 của Việt Nam, Công an nhân dân là lực lượng nồng cốt, chuyên trách, phối hợp với các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệc biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đáp: Sai. Theo quy định tại Điều 24 khoản 2 của Luật Biên giới quốc gia 2003, quy chế khu vực biên giới do Chính phủ quy định.

error: Content is protected !!