Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài nội dung đối thoại bắt buộc thì các bên có thể lựa chọn nội dung nào để tiến hành đối thoại tại nơi làm việc?

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài nội dung đối thoại bắt buộc thì các bên có thể lựa chọn nội dung nào để tiến hành đối thoại tại nơi làm việc?

Đáp: Khoản 2 Điều 64 Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định ngoài các nội dung bắt buộc, các bên có thể lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại tại nơi làm việc:

– Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

– Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;

– Điều kiện làm việc;

– Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động đối với người sử dụng lao động;

– Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại diện người lao động;

– Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

error: Content is protected !!