Theo quy định của BLTTHS 2015, HĐXX phúc thẩm được sửa bản án sơ thẩm theo hướng không có lợi cho bị cáo trong những trường hợp nào ?

Hỏi: Theo quy định của BLTTHS 2015, HĐXX phúc thẩm được sửa bản án sơ thẩm theo hướng không có lợi cho bị cáo trong những trường hợp nào ?

Đáp: Tại Khoản 2 Điều 357 BLTTHS 2015 quy định về các trường hợp HĐXX sửa bản án sơ thẩm theo hướng không có lợi cho bị cáo( bao gồm: tăng hình phạt, áp dụng điều, khoản của BLHS về tội nặng hợp; áp dụng hình phạt bổ sung; áp dụng biện pháp tư pháp; tăng mức bồi thường thiệt hại; chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nặng hơn; không cho bị cáo hưởng án treo) khi có kháng cáo của bị hại đối với bị cáo đó hoặc có kháng nghị của Viện kiểm sát đối với bị cáo đó.

error: Content is protected !!