Theo Quy chế Rome 1998, tử hình là hình phạt cao nhất đối với các cá nhân phạm tội ác quốc tế.

Hỏi: Theo Quy chế Rome 1998, tử hình là hình phạt cao nhất đối với các cá nhân phạm tội ác quốc tế.

Đáp: Sai. Theo Điều 77 Quy chế Rome 1998: Các cá nhân bị kết án về các tội phạm được nêu trong Điều 5 Quy chế có thể áp dụng:
+ Hình phạt tù có thời hạn, tối đa là 30 năm; hoặc
+ Tù chung thân, nếu chứng minh được mức độ đặc biệt nghiêm trọng của tội phạm và hoàn cảnh cá nhân của người bị kết tội;
+ Ngoài phạt tù, Tòa có thể quyết định thêm các hình phạt tiền hoặc tịch thu các tài sản liên quan đến các hành vi phạm tội của người bị kết tội.
Như vậy, Quy chế Rome 1998 không quy định việc áp dụng hình phạt tủ hình đối với các cá nhân phạm tội ác quốc tế.

error: Content is protected !!