Theo Quy chế Rome 1998, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự không áp dụng đối với các loại tội phạm quốc tế thuộc thẩm quyền tài phán của Tòa hình sự quốc tế.

Hỏi: Theo Quy chế Rome 1998, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự không áp dụng đối với các loại tội phạm quốc tế thuộc thẩm quyền tài phán của Tòa hình sự quốc tế.

Đáp; Đúng. Theo Điều 29, Quy chế Rome 1998, “các tội phạm thuộc phạm vi thẩm quyền tài phán của Tòa sẽ không áp dụng thời hiệu”.
Pháp luật hình sự của các quốc gia thường quy định về thời hiệu xét xử đối với các loại tội phạm, sau khi hết thời hạn này, cá nhân có thể không phải chịu sự xét xử về tội danh đã thực hiện. Tuy nhiên, tội phạm quốc tế là loại tội phạm có tính chất nguy hiểm đối với loài người, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc tế, sự an toàn của nhân loại thì không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Tội phạm quốc tế cần phải bị trừng phạt, bất kể thời gian, quốc tịch của các cá nhân, dù họ có lẩn trốn như thế nào, ở đâu…đều bị đưa ra xét xử để đảm bảo công bằng cho chính những nạn nhân và đáp ứng sự mong mỏi của dư luận tiến bộ quốc tế. Ví dụ: Hai cá nhân được coi là tội phạm cuối cùng của chế độ diệt chủng Polpot tại Campuchia (1975 – 1979) đã bị đưa ra xét xử trước cơ quan tài phán quốc tế. Trong đó, Nuon Chea đã 92 tuổi và Khieu Samphan 87 tuổi đã bị kết án chung thân vào 11/2018.

error: Content is protected !!