Thế nào là người lao động chưa thành niên?

Hỏi: Thế nào là người lao động chưa thành niên?

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật Lao đông năm 2019 về lao động chưa thành niên thì: Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi.

Cũng theo quy định tại điều luật này:

1. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy định tại Điều 147 của Bộ luật lao động năm 2019.

2. Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

3. Người chưa đủ 13 tuổi chỉ được làm các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

error: Content is protected !!