Thanh toán được quy định như thế nào trong luật thương mại 2005?

Hỏi: Thanh toán được quy định như thế nào trong luật thương mại 2005?

Đáp: Căn cứ điều 50 , luật thương mại 2005 quy định về thanh toán như sau:
– Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.
– Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.
– Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

error: Content is protected !!