Thẩm quyền xét xử của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) chỉ có tính chất bổ trợ cho tòa án quốc gia trong việc xét xử tội phạm quốc tế.

Hỏi: Thẩm quyền xét xử của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) chỉ có tính chất bổ trợ cho tòa án quốc gia trong việc xét xử tội phạm quốc tế.

Đáp: Đúng. Trên cơ sở chủ quyền, quốc gia có toàn quyền trong việc xem xét, điều tra, truy tố, xét xử đối với các hành vi phạm tội thực hiện trong lãnh thổ của quốc gia hoặc những hành vi phạm tội thực hiện ở nước ngoài nhưng chống lại lợi ích của quốc gia. Riêng đối với các tội phạm quốc tế – loại tội phạm có tính chất vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng quốc tế – được thực hiện bởi những cá nhân đảm bảo những vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị của quốc gia…nên trong nhiều trường hợp, quốc gia không thể hoặc không muốn thực thi thẩm quyền tài phán hình sự đối với các nhân phạm tội. ICC được thành lập với mong muốn trở thành thiết chế độc lập, khách quan, có năng lực vượt trội trong việc xét xử tội phạm quốc tế. Quy chế Rome 1998 thành lập ICC khẳng định thiết chế tài phán hình sự quốc tế thường trực này có thẩm quyền tài phán đối với những cá nhân phạm tội ác quốc tế. Tuy nhiên, thẩm quyền này chỉ có tính chất bổ sung cho thẩm quyền tài phán hình sự của quốc gia (Điều 1). Quy định này vừa thể hiện sự tôn trọng chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng chỉ rõ vai trò độc lập của ICC trong việc hỗ trợ các quốc gia trong việc trừng phạt các cá nhân phạm tội ác quốc tế.

error: Content is protected !!