Thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài?

Hỏi: Thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài?

Đáp: Tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài là những xung đột, mâu thuẫn xảy ra giữa các thương nhân nước ngoài với nhau trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại (hay còn được gọi là hoạt động thương mại quốc tế) liên quan đến quyền và lợi ích kinh tế của nhau. Khi hai bên ký kết hợp đồng thương mại, khi xảy ra tranh chấp sẽ có những trường hợp sau xảy ra:
Trường hợp 1: Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận, khi có tranh chấp xảy ra sẽ do Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp. Khi đó, bạn có thể làm đơn khởi kiện đến trọng tài thương mại để yêu cầu giải quyết.
Trường hợp 2: Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận, khi có tranh chấp xảy ra sẽ do Tòa án giải quyết. Khi đó, bạn có thể làm đơn khỏi kiện đến Tòa án nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Khoản 2 Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định:
Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.
Những hoạt động kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài thì Tòa án cấp huyện sẽ không có thẩm quyền giải quyết. Khi đó thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án cấp tỉnh nơi công ty đương sự trong nước có trụ sở.
Trường hợp 3: Các bên không thỏa thuận về cơ quan nào giải quyết tranh chấp.
Tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định:
“ 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.”
Nếu có tranh chấp phát sinh mà hai bên không có thỏa thuận từ trước thì Trọng tài thương mại sẽ là cơ quan đứng ra giải quyết tranh chấp.

error: Content is protected !!