Tất cả các trường hợp bắt người đều phải có lệnh.

Hỏi: Tất cả các trường hợp bắt người đều phải có lệnh.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Theo quy định tại Đ82 BLTTHS về bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan có thẩm quyền. Do đó trong trường hợp bắt người này không cần phải có lệnh.

error: Content is protected !!