Tất cả các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định KTVA

Hỏi: Tất cả các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định KTVA

Đáp: Nhận định này sai, vì: Khám nghiệm hiện trường là một trong những hoạt động điều tra quan trọng. Căn cứ K2 Đ150 thì hoạt động khám nghiệm hiện trường có thể tiến hành trước khi KTVAHS.
Như vậy, không phải tất cả các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự.

error: Content is protected !!