Tất cả các cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ án đều có quyền khởi tố bị can.

Hỏi: Tất cả các cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ án đều có quyền khởi tố bị can.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào K1 Đ5 PLTCĐTHS thì CQĐT và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền điều tra VAHS. Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 111 BLTTHS thì trong một số trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt dộng điều tra không có thẩm quyền khởi tố bị can. Do đó không phải tất cả các cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ án đều có thẩm quyền khởi tố bị can.

error: Content is protected !!