TAND cấp huyện không được tuyên bị cáo quá 15 năm tù;

Hỏi: TAND cấp huyện không được tuyên bị cáo quá 15 năm tù;

Đáp: Nhận định này sai, vì: Mặc dù theo quy định tại Điều 170 BLTTHS thì đối với loại tội cao nhất mà tòa án cấp huyện có thể xét xử là tội phạm rất nghiêm trọng có mức hình phạt tối đa là 15 năm tù nhưng giới hạn 15 năm tù này chỉ giới hạn đối với một tội. Do đó, nếu tổng hợp nhiều tội thì mức phạt tù có thể quá 15 năm tù.

error: Content is protected !!