“Tại địa bàn xã X, trong thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự đang phát sinh những vấn đề phức tạp: tệ nạn đánh bạc, đánh số đề sau một thời gian trầm lắng, nay đang có chiều hướng phát triển rầm rộ. Đồng thời, hiện tượng kẻ gian, nhất là đối tượng thanh niên nghiện ma tuý, cậy cửa vào nhà riêng của công dân trộm cắp xe máy, tài sản cũng gia tăng, gây lo lắng cho nhân dân. UBND huyện đã có công văn chỉ đạo UBND xã tăng cường công tác bảo vệ an ninh và ngăn chặn những tệ nạn xã hội đang xảy ra trong địa bàn xã. UBND xã cần làm gì để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo này? “

Hỏi: Tại địa bàn xã X, trong thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự đang phát sinh những vấn đề phức tạp: tệ nạn đánh bạc, đánh số đề sau một thời gian trầm lắng, nay đang có chiều hướng phát triển rầm rộ. Đồng thời, hiện tượng kẻ gian, nhất là đối tượng thanh niên nghiện ma tuý, cậy cửa vào nhà riêng của công dân trộm cắp xe máy, tài sản cũng gia tăng, gây lo lắng cho nhân dân. UBND huyện đã có công văn chỉ đạo UBND xã tăng cường công tác bảo vệ an ninh và ngăn chặn những tệ nạn xã hội đang xảy ra trong địa bàn xã. UBND xã cần làm gì để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo này?

Đáp: Điều 34 Luật An ninh quốc gia quy định, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia tại địa phương; thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của Luật An ninh quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Khoản 3 Điều 115 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân có quy định, UBND xã, thị trấn thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.
Trước tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp nêu trên, UBND xã cần tiến hành các công việc cụ thể sau đây:
Thứ nhất, thông qua đài truyền thanh xã hoặc thông qua các cuộc họp của các tổ chức quần chúng trong khu vực xã, thôn, bản, phổ biến cho toàn thể nhân dân trong xã biết về tình hình tội phạm trộm cắp và tệ nạn xã hội như đánh bạc, đánh số đề, nghiện hút ma tuý và các tệ nạn xã hội khác đang xảy ra rất nghiêm trọng.
Đây là những hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Đề nghị nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng gian, trước hết là để tự bảo vệ tài sản của gia đình, sau là để đóng góp vào phong trào giữ gìn an ninh trật tự bằng việc phát hiện, tố cáo với chính quyền các hành vi của những người có nghi vấn;
Thứ hai, rà soát địa bàn, lập danh sách những người có hành vi, biểu hiện tham gia vào đánh bạc, đánh số đề, nghiện hút ma tuý và các tệ nạn xã hội; có thể triệu tập những người này đến UBND xã để răn đe, giáo dục. Việc tiếp tục giáo dục có thể giao cho gia đình, đoàn thể, tổ chức quần chúng (thanh niên, phụ nữ). Đối với những người nghiện ma tuý cần lập danh sách, phân loại đối tượng để có biện pháp phù hợp áp dụng đối với việc cai nghiện cho họ (cai nghiện bắt buộc hoặc khuyến khích tự nguyện cai nghiện);
Thứ ba, chỉ đạo Công an xã tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn, kiểm tra những người đến tạm trú trong xã; phát hiện đối tượng cư trú vãng lai có những biểu hiện nghi vấn để có biện pháp theo dõi; tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã thường xuyên tuần phòng, kiểm soát vào ban đêm; nhắc nhở các gia đình trong thôn, xã cảnh giác;
Thứ tư, thường xuyên báo cáo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là tội phạm có chiều hướng gia tăng (trộm cắp tài sản) đến Công an huyện, thị xã; phối hợp với Công an huyện, thị xã trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động phạm tội xảy ra tại địa phương; tổ chức mật phục tại những nơi thường xảy ra tội phạm hoặc hoạt động của tệ nạn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện các yêu cầu, phương án đặt ra của cơ quan Công an huyện, thị xã về bảo vệ an ninh, trật tự trong địa bàn xã, .v.v.

error: Content is protected !!