So sánh hậu quả pháp lý trường hợp một cá nhân bị tuyên bố mất tích và bị tuyên bố chết?

Hỏi: So sánh hậu quả pháp lý trường hợp một cá nhân bị tuyên bố mất tích và bị tuyên bố chết?

Đáp:

* Điểm giống nhau: Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích hoặc bị tuyên bố chết xin ly hôn thì Toà án giải quyết cho ly hôn theo pháp luật về hôn nhân và gia đình
* Điểm khác nhau:
– Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích: trường hợp Toà án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tíhc ly hôn thì tài sản của người bị tuyên bố mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý, nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích, nếu không có người thân thích thì Toà án chỉ định người khác quản lý tài sản.
– Quản lý tài sản của người bị tuyên bố đã chết: được giải quyết như đối với người chết, tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

error: Content is protected !!