Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự được Toà án ban hành trong trường hợp nào? Hiệu lực của các quyết định đó như thế nào?

Hỏi: Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự được Toà án ban hành trong trường hợp nào? Hiệu lực của các quyết định đó như thế nào?

Đáp: * Các trường hợp Toà án ra QĐ thoả thuận: Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Toà án phân công phải ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự:
– Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án
– Trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 210 của Bộ luật TTDS mà các đương sự có mặt thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì thoả thuận đó chỉ có giá rị đối với những người có mặt và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt. Trường hợp thoả thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thoả thuận này chỉ có giá trị khi được Thẩm phán ra qquyết định công nhận nếu được đương sự vắng mặt đồng ý bằng văn bản.
* Hiệu lực của các quyết định:
– Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm ;
– Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng thoả thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe doạ, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

error: Content is protected !!