Quy phạm pháp luật là gì?

HỎI: Quy phạm pháp luật là gì?

ĐÁP: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội theo những định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định.

error: Content is protected !!