Quy định về xác định giá theo trọng lượng?

Hỏi: Quy định về xác định giá theo trọng lượng?

Đáp: Căn cứ điều 53 , luật thương mại 2005 quy định về xác định giá theo trọng lượng như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu giá được xác định theo trọng lượng của hàng hoá thì trọng lượng đó là trọng lượng tịnh.

error: Content is protected !!