Quy định về việc thực hiện biện pháp quản lý trong trường hợp khẩn cấp?

Hỏi: Quy định về việc thực hiện biện pháp quản lý trong trường hợp khẩn cấp?

Đáp: Căn cứ điều 72 , luật thương mại 2005 quy định về thực hiện biện pháp quản lý trong trường hợp khẩn cấp như sau:
– Trường hợp khẩn cấp là trường hợp xảy ra hiện tượng rối loạn thị trường hàng hoá làm cho giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa không phản ánh được chính xác quan hệ cung cầu.
– Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Thương mại có quyền thực hiện các biện pháp sau đây:
+ Tạm ngừng việc giao dịch qua Sở giao dịch hàng hoá;
+ Hạn chế các giao dịch ở một khung giá hoặc một số lượng hàng hóa nhất định;
+ Thay đổi lịch giao dịch;
+ Thay đổi Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch hàng hoá;
+ Các biện pháp cần thiết khác theo quy định của Chính phủ.

error: Content is protected !!