Quy định về trường hợp từ chối mua trong cuộc đấu giá?

Hỏi: Quy định về trường hợp từ chối mua trong cuộc đấu giá?

Đáp: Căn cứ điều 205, luật thương mại 2005 quy định về từ chối mua như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, sau khi tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá, người mua hàng bị ràng buộc trách nhiệm; nếu sau đó người mua hàng từ chối mua hàng thì phải được người bán hàng chấp thuận, nhưng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá.
– Trong trường hợp người mua được hàng hoá đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước mà từ chối mua thì không được hoàn trả khoản tiền đặt trước đó. Khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán hàng.

error: Content is protected !!