Quy định về quyền khuyến mại của thương nhân?

Hỏi: Quy định về quyền khuyến mại của thương nhân?

Đáp: Căn cứ điều 91, luật thương mại 2005 quy định về quyền khuyến mại của thương nhân như sau:
-Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.
-Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.

error: Content is protected !!