Quy định về phạm vi đại diện của thương nhân?

Hỏi: Quy định về phạm vi đại diện của thương nhân?

Đáp: Căn cứ điều 143, luật thương mại 2005 quy định về phạm vi đại diện như sau:
Các bên có thể thoả thuận về việc bên đại diện được thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện.

error: Content is protected !!