Quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại ?

Hỏi: Quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại ?

Đáp: Căn cứ điều 96 , luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:
– Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại.
– Thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại Điều 97 của Luật này.
– Thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng.
– Đối với một số hình thức khuyến mại quy định tại khoản 6 Điều 92 của Luật thương mại, thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.
-Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định các hình thức khuyến mại cụ thể thuộc các chương trình mang tính may rủi phải thực hiện quy định này.
-Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

error: Content is protected !!