Quy định về địa điểm thanh toán tiền mua hàng hóa?

Hỏi: Quy định về địa điểm thanh toán tiền mua hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 208, luật thương mại 2005 quy định về địa điểm thanh toán tiền mua hàng hoá như sau:
-Địa điểm thanh toán tiền mua hàng hoá do người tổ chức đấu giá và người mua hàng thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì địa điểm thanh toán là trụ sở kinh doanh của người tổ chức đấu giá.

error: Content is protected !!