Quan hệ nhân thân sau khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

Hỏi: Quan hệ nhân thân sau khi ly hôn có yếu tố nước ngoài?

Đáp:  Quan hệ giữa vợ và chồng sau ly hôn: việc ly hôn sẽ được coi là căn cứ làm chấm dứt quan hệ vợ chồng. Việc chấm dứt này có thể xuất phát từ yêu cầu ly hôn đơn phương hoặc do cả hai bên yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và phải được toà án công nhận bằng bản án ly hôn hoặc quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn của các đương sự. Sau khi bản án hoặc quyết định của Toà án có hiệu lực thì quan hệ vợ chồng sẽ chính thức chấm dứt.
Quan hệ giữa cha, mẹ và con cái sau ly hôn: Ly hôn làm chấm dứt quan hệ vợ chồng nhưng không làm chấm dứt quan hệ giữa cha, mẹ và con chung. Việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của cha mẹ trước và sau khi ly hôn. Tuy nhiên, sau khi ly hôn sẽ làm phát sinh một vài vấn đề trong quan hệ giữa cha mẹ và con chung. Như trong trường hợp: sau khi ly hôn, con cái sẽ chỉ do bố hoặc mẹ nuôi dưỡng, người còn lại có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên . Do vậy, việc giao con chưa thành niên cho một trong hai người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là điều quan trọng hàng đầu. Khi quyết định giao con chưa thành niên cho ai nuôi dưỡng Toà án phải xem xét đến hoàn cảnh thực tế của mỗi bên, nhằm đảm bảo lợi ích về mọi mặt cho đứa trẻ .

error: Content is protected !!