Phạt vi phạm là gì?

Hỏi: Phạt vi phạm là gì?

Đáp: Căn cứ điều 300, luật thương mại 2005 quy định về phạt vi phạm như sau:
-Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.

error: Content is protected !!