Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc gửi thỏa ước lao động tập thể?

Hỏi: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc gửi thỏa ước lao động tập thể?

Đáp: Điều 76 Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về việc gửi thỏa ước lao động tập thể, cụ thể như sau: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

error: Content is protected !!