Phân tích nguyên tắc Suy đoán vô tội tại Điều 13 BLTTHS 2015 ?

Hỏi: Phân tích nguyên tắc Suy đoán vô tội tại Điều 13 BLTTHS 2015 ?

Đáp: Nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc cơ bản và quan trọng trong những nguyên tắc tố tụng hình sự. Trong nguyên tắc này, chỉ có Tòa án mới có quyền phán quyết về tội phạm và áp dụng hình phạt đối với người thực hiện tội phạm mà không một ai hay một cơ quan nào có quyền này. Mọi quyền con người của người bị tình nghi phạm tội phải được tôn trọng ngay cả khi họ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn. Theo đó, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về bên buộc tội, người bị buộc tội không có nghĩa vụ chứng minh họ không phạm tội nhưng có quyền đưa ra những chứng cứ và yêu cầu chứng minh họ không phạm tội hoặc những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, nguyên tắc này cũng khẳng định rằng khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục thì phải kết luận người đó không có tội. Mọi nghi ngờ về tội phạm của người bị tình nghi phạm tội nếu không được loại trừ theo trình tự pháp luật quy định thì phải được giải thích theo hướng có lợi cho người bị cáo buộc phạm tội.

error: Content is protected !!