Phân tích mối quan hệ giữa quyền con người và phát triển xã hội.

Hỏi: Phân tích mối quan hệ giữa quyền con người và phát triển xã hội.

Đáp: – Quyền con người và phát triển xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đại đa số người đang phải sống trong tình trạng đói nghèo, khốn khổ… là kết quả từ việc họ bị loại trừ khỏi tiến trình phát triển của xã hội.
– Sự kém phát triển về xã hội (đói khổ, dân trí thấp) cản trở khả năng nhận thức về quyền con người . Những người mù chữ đói khổ phải kiếm cơm áo mưu sinh hàng ngày không thể tiếp cận được đầy đủ về quyền con người được.
– Những vi phạm về quyền con người đã trực tiếp, gián tiếp liên quan đến xã hội. những thành tựu về quyền con người đều giúp xã hội phát triển…

error: Content is protected !!