Phân tích mối quan hệ giữa quyền con người và những đặc thù về văn hoá.

Hỏi: Phân tích mối quan hệ giữa quyền con người và những đặc thù về văn hoá.

Đáp: – Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là về tính phổ quát và thuyết tương đối về văn hóa về quyền con người
– Những người theo thuyết phổ quát cho rằng quyền con người là bẩn sinh vốn có, không phân biệt…
– Những người theo thuyết tương đối về văn hóa cho rằng do những khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc, quốc gia các tiêu chuẩn và việc thực thi các quyền con người ở các quốc gia dân tộc là khác nhau.
– Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có thể viện dẫn những truyền thống văn hóa đặc thù để phủ nhận tính phổ biến của quyền con người, hoặc sử dụng những đặc thù về văn hóa để biện luận cho những vi phạm rõ ràng về nhân quyền. Ví dụ, không thể lấy văn hóa để biện hộ và duy trì tục cắt âm vật của phụ nữ ( female genital mutilation) hiện vẫn tồn tại ở một số nước ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, bởi tập tục này rõ ràng vi phạm nghiêm trọng quyền nhân thân của phụ nữ và trẻ em gái. Hoặc cũng không thể lấy các giá trị văn hóa truyền thống để bảo vệ và duy trì những tập tục có tính chất phân biệt đối xử về dân tộc, chủng tộc, giới tính, giai cấp…
– Về vấn đề này, quan điểm chung cho rằng, trong một số hoàn cảnh, việc thực thi các quyền con người cần tính đến “sự nhạy cảm về văn hóa” (cultural sensitivity).

error: Content is protected !!