Phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế có thể là căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan.

Hỏi: Phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế có thể là căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan.

Đáp: Đúng. Phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế có giá trị pháp lý ràng buộc đối với các bên tranh chấp (Điều 296 Công ước luật biển 1982), (Điều 94 Hiến chương Liên hợp quốc), (Điều 34 Quy tắc Tòa trọng tài thường trực 2012). Vì thế, hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế sẽ bị coi là vi phạm pháp luật quốc tế.

error: Content is protected !!