Phần mềm pháp luật

Nội dung:

– Tập hợp các lĩnh vực pháp luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật Việt Nam, phân chia theo từng ngành luật: Hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, đất đai… (cũng có thể lọc theo cơ quan ban hành như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án…)

– Phần mềm chứa đựng: Văn bản quy phạm pháp luật, Giáo trình, bài viết về lĩnh vực liên quan; tình huống ví dụ, thực tiễn, bản án liên quan.

– Người dùng chỉ cần đánh, nói câu hỏi là hiện ra các văn bản (điều luật), phần bài viết có liên quan đến câu trả lời.

– Nếu người dùng chưa đăng ký thì có thể hiện ra yêu cầu đăng ký trong đó điền các thông tin về tên, mật khẩu, email, số ĐTDĐ. Đồng thời phần mềm hiện ra các tiện ích khi là thành viên như cập nhật văn bản mới, thông tin pháp luật, sử dụng một số tiện ích như trả lời tình huống.

– Đối tượng người dùng: Tất cả những người cần tìm hiểu về pháp luật hoặc cần giải quyết vướng mắc liên quan.

– Cách tra: Vào trang web hoặc phần mềm cài trên điện thoại thông minh

Tiện lợi:

– Chỉ cần hỏi hoặc nói là sẽ chỉ ra điều luật và bài viết có liên quan đến nội dung hỏi chính xác để người đọc có thể giải quyết được vướng mắc của mình

– Đa dạng về lĩnh vực pháp luật

– Tiện lợi trên điện thoại thông minh hoặc trên trang web

– Có các giáo trình, sách chuyên khảo của các trường đại học (đã ký kết bản quyền với tác giả và chỉ có phần mềm này được khai thác giáo trình đó)

– Thanh toán khi sử dụng: Có một số lĩnh vực là miễn phí, còn đối với một số chương trình đòi hỏi phải mua bản quyền theo tháng, năm hoặc theo số lần truy cập.

Cách tra cứu:

Tra cứu chỉ cần đánh từ khóa cần tìm sẽ hiện ra: Tài liệu liên quan đến từ khóa gồm Luật, văn bản hướng dẫn, án lệ, Giáo trình, bài báo. (có trích nội dung văn bản gần nhất với từ khóa, câu hỏi).

Phần mềm đang tiến tới cho khách hàng chỉ cần đánh từ khóa, câu hỏi, và điền các thông tin cụ thể sẽ đưa ra dữ liệu giải quyết. Cần phải thiết kế các yêu cầu điền từ để khách hàng điền vào và cho ra kết quả với yêu cầu của khách hàng.

error: Content is protected !!