Ông B làm trong bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan. Thỉnh thoảng ông B được một số cá nhân đến yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính và có nhã ý tặng quà cho ông B. Mặc dù đã nhiều lần tư chối nhưng công dân vẫn để lại món quà đó tại nơi làm việc của ông B. Trong trường hợp này giải quyết như thế nào ?

Hỏi: Ông B làm trong bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan. Thỉnh thoảng ông B được một số cá nhân đến yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính và có nhã ý tặng quà cho ông B. Mặc dù đã nhiều lần tư chối nhưng công dân vẫn để lại món quà đó tại nơi làm việc của ông B. Trong trường hợp này giải quyết như thế nào ?

Đáp: Trong trường hợp này ông B đã từ chối nhưng không từ chối được. Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quà tặng, ông B phải báo cáo cho Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vụ mình hoặc cấp trên trực tiếp bằng hình thức văn bản theo quy định pháp luật và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định.

error: Content is protected !!