Những trường hợp nào cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ?

Hỏi: Những trường hợp nào cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ?

Đáp: Căn cứ điều 123, luật thương mại 2005 quy định về các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau:
– Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.
– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.
– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
– Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.

error: Content is protected !!