Những quy định về tiêu chuẩn giám định viên?

Hỏi: Những quy định về tiêu chuẩn giám định viên?

Đáp: Căn cứ điều 259, luật thương mại 2005 quy định về tiêu chuẩn giám định viên như sau:
-Giám định viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
+ Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;
+ Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;
+ Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.
– Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trên, giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định công nhận giám định viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

error: Content is protected !!