Những quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh?

Hỏi: Những quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh?

Đáp: Căn cứ điều 250, luật thương mại 2005 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh như sau:
-Thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 234 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!