Những hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại ?

Hỏi: Những hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại ?

Đáp: Căn cứ điều 321, luật thương mại 2005 quy định về hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại như sau:
-Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, tổ chức, cá nhân bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:
+ Xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
+ Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
– Trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!