Nhận định: Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chỉ phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình.

Hỏi: Nhận định: Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chỉ phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình.

Đáp: Nhận định sai. Theo quy định, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập ngoài kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản của mình, còn phải kê khai của vợ (hoặc chồng) và con chưa thành niên

error: Content is protected !!