Nhận định: Chữa bệnh không được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm

Hỏi: Nhận định: Chữa bệnh không được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm?

Đáp: Nhận định sai. Đối với các biện pháp chữa bệnh giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng, xóa bỏ các tình huống, hoàn cảnh phạm tội, loại trừ khả năng làm phát sinh, tái phạm các tội phạm cụ thể cũng được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm. Ví dụ: chữa cai nghiện ma túy tại các trung tâm cai nghiện;..

error: Content is protected !!