Nhà tôi ở trong 1 con hẻm của phường 10 quận 8. Bản vẽ căn nhà trong sổ hồng bị cắt gần nửa căn nhà để mở rộng đường/hẻm. Nay tôi muốn xây mới lại thì có thể xin cấp phép xây dựng tạm không?

Hỏi: Nhà tôi ở trong 1 con hẻm của phường 10 quận 8. Bản vẽ căn nhà trong sổ hồng bị cắt gần nửa căn nhà để mở rộng đường/hẻm. Nay tôi muốn xây mới lại thì có thể xin cấp phép xây dựng tạm không?

Đáp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng: Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.
Như vậy, nếu quy hoạch về việc mở rộng đường tại nơi bạn đang ở chưa được thực hiện thì bạn có thể làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tạm để xây dựng nhà. Khi xin giấy phép xây dựng tạm, bạn phải cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng (Điều 63 Luật Xây dựng). Việc phá dỡ nhà khi hết thời hạn được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 94 Luật Xây dựng: Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn khi hết thời hạn theo quy định của giấy phép xây dựng tạm thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ; nếu không tự giác dỡ bỏ thì bị cưỡng chế, chủ công trình xây dựng chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế và không được đền bù.

error: Content is protected !!