“Nhà tôi có mảnh đất tại khu vực Thanh Trì, Hà Nội. Mảnh đất rộng 500m2 được khai hoang và sử dụng ổn định trên 30 năm. Mảnh đất có vị trí giáp ranh bờ sông Tô Lịch. 1 phần đất đã được xây dựng nhà ở ổn định, phần còn lại để trống cây và chăn nuôi. Nay nhà tôi có cơi nới và dựng nhà tạm ở trên phần đất còn lại mà Uỷ ban xã ngăn cản yêu cầu phạt hành chính và tháo dỡ. Trong biên bản có ghi gia đình tôi vi phạm xây dựng trên đất phi nông nghiệp do xã quản lý. Vì vậy, tôi xin hỏi xã ra quyết định có đúng không và nếu không đúng thì gia đình tôi cần làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình? “

Hỏi: Nhà tôi có mảnh đất tại khu vực Thanh Trì, Hà Nội. Mảnh đất rộng 500m2 được khai hoang và sử dụng ổn định trên 30 năm. Mảnh đất có vị trí giáp ranh bờ sông Tô Lịch. 1 phần đất đã được xây dựng nhà ở ổn định, phần còn lại để trống cây và chăn nuôi. Nay nhà tôi có cơi nới và dựng nhà tạm ở trên phần đất còn lại mà Uỷ ban xã ngăn cản yêu cầu phạt hành chính và tháo dỡ. Trong biên bản có ghi gia đình tôi vi phạm xây dựng trên đất phi nông nghiệp do xã quản lý. Vì vậy, tôi xin hỏi xã ra quyết định có đúng không và nếu không đúng thì gia đình tôi cần làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?

Đáp: – Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo thông tin bạn cung cấp thì đất gia đình bạn đang sử dụng là đất khai hoang, đã sử dụng ổn định trên 30 năm nhưng bạn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của gia đình bạn, bạn cần thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho phần đất này theo quy định tại Điều 100 hoặc 101 Luật đất đai năm 2014, tùy thuộc trường hợp của bạn.
– Đối với việc Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt hành vi xây dựng trên mảnh đất mà bạn khai hoang thì căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật đất đai năm 2014 thì việc khai hoang, sử dụng đất phải phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Như vậy, nếu đất khai hoang mà bạn đang sử dụng mà theo quy hoạch thuộc đất phi nông nghiệp do xã quản lý thì bạn không có quyền tự ý xây dựng trên mảnh đất này. Bên cạnh đó, bạn chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sử dụng đất ổn định, không vi phạm pháp luật về đất đai, không có tranh chấp và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

error: Content is protected !!