“Nhà tôi có kinh doanh buôn bán cây cảnh và bị mất rất nhiều cây với trị giá từ 5 triệu đến 15 triệu trên mỗi cây. Nhà tôi có hệ thống camera có ghi lại được hình ảnh những lần bị mất trộm và biết rõ những tên trộm cắp này. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có được báo cáo với công an huyện để họ bắt giữ người trộm cắp này không?”

Hỏi: Nhà tôi có kinh doanh buôn bán cây cảnh và bị mất rất nhiều cây với trị giá từ 5 triệu đến 15 triệu trên mỗi cây. Nhà tôi có hệ thống camera có ghi lại được hình ảnh những lần bị mất trộm và biết rõ những tên trộm cắp này.
Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có được báo cáo với công an huyện để họ bắt giữ người trộm cắp này không?

Đáp: Điều 173 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định về tội trộm cắp tài sản cụ thể như sau:
“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
đ) Tài sản là di vật, cổ vật.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
đ) Hành hung để tẩu thoát;
e) Tài sản là bảo vật quốc gia;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Với hành vi trong tình huống được nêu ra, hành vi trộm cắp cây cảnh có giá trị tử 5 triệu đến 15 triệu trên mỗi cây của những tên trộm đã cấu thành tội trộm cắp tài sản và tùy theo giá trị cây cảnh bị trộm cắp mà hành vi trộm cắp đó được cấu thành theo các khoản tương ứng tại điều 173 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Hành vi phạm tội đó đã được ghi lại bởi hệ thống camera. Vì vậy, hoàn toàn có thể tố giác hành vi trộm cắp nói trên, đồng thời cung cấp hình ảnh ghi lại được với hệ thống camera cho cơ quan công an, để cơ quan này xác minh làm rõ hành vi trộm cắp nói trên để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!