“Nhà em có mua một máy in cũ nhưng người bán lại đem đến cho nhà em 1 cái máy bị hỏng. Khi sử dụng thì nó cứ bị hỏng liên tục, mỗi lần sửa đều tốn tiền. Sau này nhà em mới biết họ đã lừa để bán cho nhà em với giá gấp đôi nên em đã yêu cầu họ thu mua lại nhưng họ không đồng ý. Bên em có hợp đồng đầy đủ họ lại không chịu trách nhiệm như vậy thì em phải làm sao ạ? “

Hỏi: Nhà em có mua một máy in cũ nhưng người bán lại đem đến cho nhà em 1 cái máy bị hỏng. Khi sử dụng thì nó cứ bị hỏng liên tục, mỗi lần sửa đều tốn tiền. Sau này nhà em mới biết họ đã lừa để bán cho nhà em với giá gấp đôi nên em đã yêu cầu họ thu mua lại nhưng họ không đồng ý. Bên em có hợp đồng đầy đủ họ lại không chịu trách nhiệm như vậy thì em phải làm sao ạ?

ĐÁp: Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo thông tin bạn cung cấp, giao dịch của bạn thuộc trường hợp hợp đồng mua bán tài sản, cụ thể là chiếc máy in cũ. Do đây là chiếc máy in cũ nên theo quy định tại Khoản 3 Điều 445 Bộ luật dân sự năm 2015 thì bên bán không phải chịu trách nhiệm về khuyết tật của máy in. Tuy nhiên nếu trong hợp đồng giữa bạn và bên bán có thỏa thuận về việc bảo hành, bạn có quyền yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ bảo hành quy định tại Điều 447 Bộ luật dân sự năm 2015 khi máy in xảy ra hỏng hóc và trong thời hạn bảo hành đã thỏa thuận tính từ thời điểm bạn nhận chiếc máy in.
Ngoài ra, căn cứ Điều 449 Bộ luật dân sự năm 2015, bạn có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của chiếc máy in gây ra trong thời hạn bảo hành. Bên bán không phải bồi thường thiệt hại chỉ khi chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.
Theo đó, nếu trong hợp đồng mua bán của bạn có quy định về bảo hành, bạn sẽ có căn cứ yêu cầu bên bán thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Trường hợp bên bán không thực hiện nghĩa vụ, bạn có thể khởi kiện dân sự tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn và gia đình.

error: Content is protected !!