“Nguyễn Văn An là khách quen của cửa hàng Xuân Thủy, một hôm An vào cửa hàng mua hàng và có gửi xe cho bảo vệ của cửa hàng Xuân Thủy là Bình nhưng không lấy vé gửi xe. Sau khi mua hàng xong, An ra lấy xe nhưng không tìm thấy xe, An báo cho chủ cửa hàng Xuân Thủy là Hoa yêu cầu bồi thường, Hoa bảo An về và Hoa sẽ có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường. Tuy nhiên đã hai tháng trôi qua, nhiều lần An đến yêu cầu Hoa có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường nhưng Hoa từ chối, Hoa cho rằng do bảo vệ Bình giữ xe làm mất nên An phải yêu cầu bảo vệ Bình bồi thường cho mình, cửa hàng của Hoa giữ xe có đưa vé xe đàng hoàng tại An không lấy nên giờ Hoa không có trách nhiệm với việc mất xe của An. Do đó, An khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Hoa phải bồi thường số tiền tương đương giá trị chiếc xe cho mình. Trong trường hợp này theo pháp luật dân sự, Hoa có phải bồi thường số tiền tương đương giá trị chiếc xe cho An hay không? “

Hỏi: Nguyễn Văn An là khách quen của cửa hàng Xuân Thủy, một hôm An vào cửa hàng mua hàng và có gửi xe cho bảo vệ của cửa hàng Xuân Thủy là Bình nhưng không lấy vé gửi xe. Sau khi mua hàng xong, An ra lấy xe nhưng không tìm thấy xe, An báo cho chủ cửa hàng Xuân Thủy là Hoa yêu cầu bồi thường, Hoa bảo An về và Hoa sẽ có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường.
Tuy nhiên đã hai tháng trôi qua, nhiều lần An đến yêu cầu Hoa có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường nhưng Hoa từ chối, Hoa cho rằng do bảo vệ Bình giữ xe làm mất nên An phải yêu cầu bảo vệ Bình bồi thường cho mình, cửa hàng của Hoa giữ xe có đưa vé xe đàng hoàng tại An không lấy nên giờ Hoa không có trách nhiệm với việc mất xe của An.
Do đó, An khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Hoa phải bồi thường số tiền tương đương giá trị chiếc xe cho mình. Trong trường hợp này theo pháp luật dân sự, Hoa có phải bồi thường số tiền tương đương giá trị chiếc xe cho An hay không?

Việc chủ cửa hàng là Hòa có phải bồi thường giá trị chiếc xe bị mất cho An hay không phụ thuộc vào việc có tồn tại hợp đồng gửi giữ tài sản giữa An và cửa hàng Xuân Thủy hay không.
Theo quy định tại Điều 554 Bộ luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.
Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì cửa hàng Xuân Thủy có cung cấp dịch vụ trông giữ xe và bạn có thực hiện hành vi gửi xe vào cửa hàng theo hướng dẫn của bảo vệ. Vì vậy, dù bạn không lấy vé xe nhưng nếu bạn chứng minh được mình đã gửi xe tại cửa hàng và thỏa thuận với người trông giữ xe về việc giữ xe cho bạn thì hợp đồng giữa bạn và cửa hàng vẫn có giá trị pháp lý.
Nếu xe bạn bị mất thì có thể yêu cầu bên cửa hàng bồi thường theo quy định tại Khoản 4 Điều 557 Bộ luật dân sự năm 2015.
Lưu ý trách nhiệm bồi thường cho anh An phải thuộc về cửa hàng Xuân Thủy chứ không phải là của bảo vệ Bình theo quy định tại Điều 600 Bộ luật dân sự năm 2015 do quan hệ giữa bảo vệ Bình và cửa hàng là quan hệ giữa người làm công và người sử dụng lao động. Sau khi bồi thường cho anh An, cửa hàng Xuân Thủy có quyền yêu cầu bảo vệ Bình hoàn trả lại số tiền bồi thường này.

error: Content is protected !!